St Sebastiaan

Dit beeld is afkomstig uit omstreeks 1500. Sebastiaan staat in een lichte S-vormige houding, met zijn rechterbeen voor het linker. Hij is aan zijn rechter- en linkerarmen vastgebonden aan een achter hem staande boom. In zijn naakte lijf steken enkele pijlen, terwijl de rest van zijn lijf in en goudkleurig kleed is gehuld.

Heilige Nicolaas

Heel herkenbaar als bisschop. Ook het verhaal van de door de herbergier vermoorde kindertjes die hij weer tot leven wekt nadat ze in een ton waren gestopt is duidelijk zichtbaar. Vermoedelijk 17e eeuws beeld. Het is heel rustiek, waarschijnlijk één uit een serie. Rustiek, maar ook een beetje vlak. Duidelijk Renaissance en Barok.

Vrouwelijke Heilige

Vermoedelijk Catharina van Alexandrië. Wordt vaak afgebeeld met boek en zwaard (het bekende wiel/rad hoeft niet altijd aanwezig te zijn). Zwaard ontbreekt hier. Je kan zien aan het hoofddeksel dat het hier om een voorname vrouw gaat. (Catharina was van rijke komaf). Zij werd zeer veel afgebeeld in de ME. Net als Barbara. Heel misschien zou het hier ook om Barbara kunnen gaan. Maar Barbara wordt altijd afgebeeld met een torentje. En dat kan ze hier gezien de houding van haar hand, niet bij zich hebben gedragen. Het is een Nederrijns beeld uit Oppergelre. Het is een beetje een boerse uitvoering.

Heilige Stefanus

Heel duidelijk door boek met drie stenen daarop (zie rozet in kasteel met Heilige Stefanus daarop, daarover uitleg in syllabus). Rond 1500 maar heel erg gerestaureerd in de 19e eeuw. Vermoedelijk door Cuypers. Kleding beschilderd etc. Heilige Stefanus mag niet ontbreken op De Haar (in het kasteel is ook twee maal een Heilige Stefanus te vinden) want in de familie Van Zuylen kwam de naam Steven (Etienne) veel voor. En de herbouwer van De Haar was natuurlijk Etienne van Zuylen!

Tronende Maria

Mooi, typisch Keuls beeld uit misschien al de eerste helft van de 14e eeuw. Duidelijk door Cuypers hersteld en op troon gezet. Er zijn veel van dit soort voorbeelden te vinden in het Stutgermuseum in Keulen.

Heilige Jacobus major of Sebald

Dit is in ieder geval een Duits beeld. Dat zie je aan de stand van de voeten van het beeld. Een zogenaamde ‘danspas’. Het stamt uit de 15e eeuw. Jacobus wordt altijd als pelgrim afgebeeld. Enigszins vreemd is dan ook dat deze figuur schoenen draagt. Hij heeft een soort Middeleeuwse toot-schoenen aan. Maar daarbij wel weer een pelgrimsgewaad. Het zou daarom ook de H. Sebald kunnen zijn. Die werd vereerd in Neurenberg. Hij werd afgebeeld als Duitse Pelgrim en Duitse pelgrims dragen wel schoenen.

Johannes de Evangelist

Vreemd beeld, oorspronkelijk 15e of 16e eeuws Limburgs of Vlaams. Het aureool en de voet zijn 19e eeuws. Het lijkt of het beeld is doorgezaagd geweest. Soms heeft Johannes een kelk als attribuut, maar niet altijd. Hier alleen een boek. Door Cuypers beschilderd waarschijnlijk. Apostelen hebben altijd blote voeten.

Heilige Joseph

Heel duidelijk een Jozef met Christus. Notenhout. Navolging van grote voorbeelden. Duidelijk eind 17e/ begin 18e eeuw. Barok. Zuidnederlands of Franco- Flamand

Maria met kind

Barok, maar moeilijk te zien. Wellicht ook tweede helft 19e eeuw.

Geestelijke

Dit is een moeilijk geval. Het een geestelijke. Hij geeft het salve teken. Het kan Petrus of Paulus zijn of een heel erg plaatselijke geestelijke zijn die Heilig is verklaard. Bijvoorbeeld Frans. In de contrareformatie zag je dit soort beelden veel. Het heeft weinig kenmerken.

Diaken

Dit is een Heilige Diaken. Dat is te zien aan de dalmatiek, het mouwloze hemd. Het zou Stefanus, Laurentius of Johannes kunnen zijn. Laurentius zou dan een rooster (hij is geroosterd) in zijn hand gehad kunnen hebben. Er mist een duidelijke attribuut. Vermoedelijke Frans 16e/17e eeuw.

Kaarsendraagende Engelen

Zeer waarschijnlijk geen pendanten. Bij nadere beschouwing is verschil in stijl en fijnheid van snijwerk zichtbaar. Kijk o.a. naar de handen. Aan de plooival van de kleding kan je zien dat het gaat om laat 14e of vroeg 15e-eeuwse beelden. Vermoedelijk Frans en/of Duits. Ze zijn heel statig.