St SebastiaanDit beeld is afkomstig uit omstreeks 1500. Sebastiaan staat in een lichte S-vormige houding, met zijn rechterbeen voor het linker. Hij is aan zijn rechter- en linkerarmen vastgebonden aan een achter hem staande boom. In zijn naakte lijf steken enkele pijlen, terwijl de rest van zijn lijf in en goudkleurig kleed is gehuld.

 

Sint-Sebastiaan is de beschermheilige van onder andere de (boog-) schutters (veel schutterijen dragen zijn naam), soldaten, jagers steenhouwers, tuiniers, kleermakers en brandweerlieden. Verder was hij één van de zes pestheiligen. Kinderen kregen zijn naam om onder andere pest, lepra, zweren en andere ziektes af te weren.