Kamer 3

HET SPOOK VAN DE HAAR

Fijn, u bent veilig in kamer 3 beland. In de witte kamer waar we zojuist doorheen liepen (kamer 4), spookt het namelijk! We hebben verschillende getuigen die daar over kunnen vertellen. Barones Gabrielle had die kamer ‘toegewezen’ gekregen door
haar schoonvader baron Egmont. Zij verbleef iedere septembermaand in de witte kamer. Soms werd ze ‘s nachts wakker omdat haar hond, een Labrador, aan het blaffen en daarna janken ging. De temperatuur in de kamer ging ineens ontzettendnaar beneden; het werd bijna ijzig. Gaby verstijfde dan, maar werd op een of andere manier niet heel erg bang. Ze voelde
hoe een warme gedaante zich van de ene kant van de kamer naar de andere kant bewoog. Gabrielle raakte op een gegeven
moment vertrouwd met de geest. Ze kon hem zelfs vragen om weg te gaan als ze niet kon slapen. Als ze erover vertelde werd
haar echtgenoot, de baron overigens niet lekker. Hij werd al angstig als hij alleen de verhalen al hoorde.Deze kamer, kamer 3, is de kamer die is ontworpen voor baron Etienne. Het ontwerp is voornamelijk van de hand van Jos Cuypers, want vader Pierre, had nogal last van gewetensbezwaren als hij niet mocht ontwerpen in de gotische stijl. De opeenvolgende heren van De Haar, baron Etienne, Egmont en Thierry, gebruikten altijd deze kamer.

Ziet u de knop links van de deur naar de galerij? Daarmee kan de baron om personeel schellen. Ook de gasten konden in hun kamers altijd om de kamermeisjes ‘schellen’. Boven op de strijkkamer zagen de meisjes vervolgens op het bellenbord op welke kamer ze werden ontboden. De kamermeisjes zorgden ook dat de ontbijtbriefjes, die de gasten al de avond tevoren hadden ingevuld, in de keuken terecht- kwamen. Zij wekten de gasten wanneer ze daarom vroegen en zorgden dat ze schoon beddengoed kregen. Gasten lieten vaak fooi in de kamer achter voor de kamermeisjes.


 

Kamer 8  |  Kamer 7  |  Kamer 6  |  Kamer 4 & 5  |  Kamer 1 & 2