St. Antonius van Padua raam in de oostwandOver de naam van de voorgestelde heilige in dit raam bestaat enige onduidelijkheid. Is het St. Augustinus of St. Antonius van Padua. Gezien de kleding, het kind op de arm van de heilige en de zwemmende vissen wordt St. Antonius als meest waarschijnlijke heilige geacht. St. Antonius wordt veelal afgebeeld in een franciscaner pij met lelie en een boek waarop het Christuskind zit. Antonius werd als Fernando in 1195 in Lissabon geboren en sloot zich 15 jarige aan bij de plaatselijke augustijnen. Omstreeks 1220 sloot hij zich aan bij de nieuwe orde van Franciscus om in Marokko de Moren te gaan bekeren. Hierbij naam hij de naam Antonius aan. Korte tijd later moest hij vanwege ziekte terugkeren naar Italië. Vanwege zijn redenaarstalent werd hij door Franciscus uitgezonden om in Italië, Frankrijk en Spanje te gaan prediken. Vanwege de lauwe houding van de gelovigen in Rimini besloot hij op het strand voor de vissen te preken. Deze kwamen van alle kanten aanzwemmen om instemmend naar de woorden van Antonius te luisteren.

Op het einde van zijn leven nam een verzorger door de kieren van de deur van de kamer van Antonius een fel licht waar. Bij het openen van de deur zag hij Antonius staan met een stalend kind op zijn arm. Het felle licht kwam van het kind af.