Crucifix

Houten crucifix met gipsen Christusfiguur. Het kruis heeft verdikte uiteinden en is beschilderd. Het staat op een vierdelige zuil eindigend in vier vleermuiskoppen op vier bollen. Het christusfiguur is blauwgrijs en draagt een gouden lendendoek.

Kandelaren

Nederlandse laat Gotische koperen penkandelaar met ronde vetvanger met kantelen en schacht met drie knopen en een uitlopende voet gedragen door drie leeuwen. Onder vetvanger en op de voet een decoratieve rand met motief van drie gaatjes. Onderdeel van een set van vier, vermoedelijk vervaardigd door de werkplaats van Cuypers in de 19e eeuw. werkplaats P.J.H. Cuypers 1900-1950

Meubilair

Net als voor het kasteel, laat Cuypers in zijn werkplaats in Roermond ook voor de kapel meubilair vervaardigen. Er worden diverse eiken bidstoelen en enkele fraaie kerkbanken gemaakt. Helaas is het meeste meubilair om conserveringsredenen elders opgeslagen. Daarnaast laat hij diverse heiligenbeelden aanbrengen uit verschillende landen en van verschillende tijden.

Grafzerken

In het koor en transept ziet men twee 16e-eeuwse hardstenen grafzerken. Ze zijn nogal beschadigd. Het zijn de grafzerken van de naamgenoten Dirk I van Zuylen, de zoon van Josina van der Haer gestorven in 1503 en Dirk III van Zuylen, de achterkleinzoon van Josina van der Haer, gestorven in 1580. Het zijn de fameuze bewoners van het vroegere imposante Kasteel de Haar. Het zijn de enige resten van het oorspronkelijke interieur.

Graftombes

In het transept bevinden zich rijk gedecoreerde grafmonumenten ter nagedachtenis aan baron Etienne van Zuylen van Nijevelt (1860 – 1934) en diens veel te vroeg gestorven zoon Hélin (1888- 1912). Hélin kwam om bij een auto-ongeluk in België. De tombes lijken op elkaar, maar zijn toch door verschillende beeldhouwers gemaakt. De oudste tombe, die van Hélin, is van de Fransman Henri Navarre en de tombe van de baron is van Maarten Pauw. Overigens was Etienne zijn huidige tombe pas in 1955 gereed. Baron Egmont gaf pas begin jaren '50 opdracht tot het maken van de tombe als herinnering aan zijn vader.