MeubilairNet als voor het kasteel, laat Cuypers in zijn werkplaats in Roermond ook voor de kapel meubilair vervaardigen. Er worden diverse eiken bidstoelen en enkele fraaie kerkbanken gemaakt. Helaas is het meeste meubilair om conserveringsredenen elders opgeslagen. Daarnaast laat hij diverse heiligenbeelden aanbrengen uit verschillende landen en van verschillende tijden.