Meubilair

Net als voor het kasteel, laat Cuypers in zijn werkplaats in Roermond ook voor de kapel meubilair vervaardigen. Er worden diverse eiken bidstoelen en enkele fraaie kerkbanken gemaakt. Helaas is het meeste meubilair om conserveringsredenen elders opgeslagen. Daarnaast laat hij diverse heiligenbeelden aanbrengen uit verschillende landen en van verschillende tijden.

Heilige Stefanus

Heel duidelijk door boek met drie stenen daarop (zie rozet in kasteel met Heilige Stefanus daarop, daarover uitleg in syllabus). Rond 1500 maar heel erg gerestaureerd in de 19e eeuw. Vermoedelijk door Cuypers. Kleding beschilderd etc. Heilige Stefanus mag niet ontbreken op De Haar (in het kasteel is ook twee maal een Heilige Stefanus te vinden) want in de familie Van Zuylen kwam de naam Steven (Etienne) veel voor. En de herbouwer van De Haar was natuurlijk Etienne van Zuylen!

Heilige Jacobus major of Sebald

Dit is in ieder geval een Duits beeld. Dat zie je aan de stand van de voeten van het beeld. Een zogenaamde ‘danspas’. Het stamt uit de 15e eeuw. Jacobus wordt altijd als pelgrim afgebeeld. Enigszins vreemd is dan ook dat deze figuur schoenen draagt. Hij heeft een soort Middeleeuwse toot-schoenen aan. Maar daarbij wel weer een pelgrimsgewaad. Het zou daarom ook de H. Sebald kunnen zijn. Die werd vereerd in Neurenberg. Hij werd afgebeeld als Duitse Pelgrim en Duitse pelgrims dragen wel schoenen.

Heilige Joseph

Heel duidelijk een Jozef met Christus. Notenhout. Navolging van grote voorbeelden. Duidelijk eind 17e/ begin 18e eeuw. Barok. Zuidnederlands of Franco- Flamand

Maria met kind

Barok, maar moeilijk te zien. Wellicht ook tweede helft 19e eeuw.

Geestelijke

Dit is een moeilijk geval. Het een geestelijke. Hij geeft het salve teken. Het kan Petrus of Paulus zijn of een heel erg plaatselijke geestelijke zijn die Heilig is verklaard. Bijvoorbeeld Frans. In de contrareformatie zag je dit soort beelden veel. Het heeft weinig kenmerken.

Diaken

Dit is een Heilige Diaken. Dat is te zien aan de dalmatiek, het mouwloze hemd. Het zou Stefanus, Laurentius of Johannes kunnen zijn. Laurentius zou dan een rooster (hij is geroosterd) in zijn hand gehad kunnen hebben. Er mist een duidelijke attribuut. Vermoedelijke Frans 16e/17e eeuw.

Kaarsendraagende Engelen

Zeer waarschijnlijk geen pendanten. Bij nadere beschouwing is verschil in stijl en fijnheid van snijwerk zichtbaar. Kijk o.a. naar de handen. Aan de plooival van de kleding kan je zien dat het gaat om laat 14e of vroeg 15e-eeuwse beelden. Vermoedelijk Frans en/of Duits. Ze zijn heel statig.

De wederopstanding

We zien Christus staand in een stenen sarcofaag. In zijn linkerhand houdt hij een staf met een rood/witte wimpel (Banner of Resurrection). Twee Romeinen die het graf bewaken liggen in diepe slaap voor de sarcofaag. Op de achtergrond zien we een man in een groene mantel weglopen (tekst:Joh.II-XI).

Bruiloft te Cana

Het eerste wonder dat Christus verrichtte. Hij was, samen met zijn Moeder en discipelen, uitgenodigd op een bruiloftsfeest. Tijdens dit feest raakte de wijn op en Christus liet zes kruiken met water halen. Toen men het water proefde bleek het te zijn veranderd in wijn. Aan tafel zit het bruidspaar met bloemenkransen en hun gasten waaronder rechts Maria en Christus met voor zich de waterkruiken. Onder het raam staat de tekst: “Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana”.

Het Laatste Avondmaal

Deze bekende scène laat het Laatste Avondmaal zien dat Christus gebruikte met zijn discipelen. Tijdens deze maaltijd maakt Hij bekend dat Hij verraden zal worden. We zien uiterst rechts tussen de discipelen Judas afgebeeld. Onder dit raam de tekst: “À Heloïse en memoire de notre mère le Chevalier Alexis Wynsde Raucour Mmd La Baronne Léonie van Zuylen van Nijevelt”. Rechts het wapen van Léonie van Zuylen(zuster van Etienne) met “Non Titubans” en links een wapen met vier velden van haar echtgenoot Alexis Wynsde Raucour. Boven dit raam is de heilige Heloïse te zien.