Huisregels

Stichting Kasteel de Haar en Stichting Exploitatie Kasteel de Haar, hierna genoemd ‘Kasteel de Haar’ zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex Kasteel de Haar en de door Kasteel de Haar georganiseerde activiteiten, tentoonstellingen en evenementen overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen. Kasteel de Haar zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum. De uitgebreide huisregels vindt  u op onze website.