9. Kruisvijver



Het landschapspark is opgebouwd rond doorzichten en uitzichten. In de geometrische, zogenoemde Franse tuin aan de noordzijde van het park, vormt het ‘grand canal’, ook wel de kruisvijver, (waar u nu staat) een lange zichtlijn. De lanen aan weerszijden van deze lange, rechte vijver lopen deels schuin ten behoeve van het uitzicht van en naar de noordelijke kasteeltoren of riddertoren. In 1913 is deze verlengd, zodat de Riddertoren, met een hoogte van 37,5 meter, in zijn geheel wordt weerspiegeld in het water.

 



Vervolg uw route door (als u voor de Kruisvijver staat) het verharde pad naar rechts te nemen. U loopt als het ware om het Grote Cour heen. Vervolgens gaat u op de splitsing weer rechts. U loopt nu langs de Picknickweide.

VOLGENDE PUNT ▶