Bruiloft te Cana

Het eerste wonder dat Christus verrichtte. Hij was, samen met zijn Moeder en discipelen, uitgenodigd op een bruiloftsfeest. Tijdens dit feest raakte de wijn op en Christus liet zes kruiken met water halen. Toen men het water proefde bleek het te zijn veranderd in wijn. Aan tafel zit het bruidspaar met bloemenkransen en hun gasten waaronder rechts Maria en Christus met voor zich de waterkruiken. Onder het raam staat de tekst: “Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana”.

De aartsmoeders Lea en Rachel

Lea (rechts) symboliseert het actieve leven met een bijenkorf. Het dagelijkse bestaan is gesymboliseerd door water en koren aan haar voeten. Lea was de echtgenote van Jacob.

De aartsmoeders Sara en Hagar

Sara (links) symboliseert het nieuwe geloof/verbond in de vorm van vuur. Zij was echtgenote van Abraham.

De profeten Daniel en David

Daniël (links) met een steen als beeld van Christus (Daniël 2 vers 34). Hij is afgebeeld met het wapen van Van Zuylen en Nijevelt en kasteel Harmelen.

De profeten Jeremia en Jesaja

Jeremia (links) met duif staand op de stad Jeruzalem waarvan hij voorspelde dat deze vernietigd zou worden.

De wederopstanding

We zien Christus staand in een stenen sarcofaag. In zijn linkerhand houdt hij een staf met een rood/witte wimpel (Banner of Resurrection). Twee Romeinen die het graf bewaken liggen in diepe slaap voor de sarcofaag. Op de achtergrond zien we een man in een groene mantel weglopen (tekst:Joh.II-XI).

Evangelisten Lucas en Johannes

Lucas (links) met een tak, symbool voor aarde. Hij houdt een papyrusrol vast als teken van de schrijvende evangelist.

Evangelisten Mattheus en Marcus

Mattheus (links) Mattheus met een duif, als symbool voor lucht, en een banderol met het Griekse woord voor redder/verlosser: ΣΩΤήΡ.

Het Christoffel raam in de oostwand

Christoffel was in de Middeleeuwen zeer populair als beschermheilige van reizigers en pelgrims. In veel kerken was zijn afbeelding te zien bij de uitgang. Het kijken naar deze afbeelding zou beschermen tegen een plotselinge dood, de grootste angst van veel mensen. Immers, mocht men komen te overlijden zonder de kans om te biechten, dan liep men het risico naar de hel te gaan zonder uitzicht op verlossing.Volgens de legende was Christoffel een reus die zich verdienstelijk maakte voor de reizigers over een gevaarlijke rivier te dragen. Op een avond wilde een klein kind naar de overkant. Terwijl Christoffel het kind over de rivier droeg merkte hij dat zijn last steeds zwaarder werd. Op de andere oever aangekomen maakte het kind zich bekend als Christus die de zonden draagt van de mensheid waar Christoffel bijna onder bezweek. Christoffel, wat “Christusdrager” betekent, wordt meestal afgebeeld met het Kind op zijn schouders, terwijl hij door het water waadt, zwaar leunend op een…

Het Franciscus raam in de zuidwand

Het raam laat de Heilige Franciscus van Assisië zien. Franciscus werd geboren in 1181 in Assisië, Italië. Hij was de zoon van lakenkoopman Bernardone en leidde aanvankelijk het leven van een rijkeluiszoontje en soldaat. Toen hij 24 jaar was kwam hij op een avond een bedelaar tegen die hij, uit medelijden, zijn kleding gaf. Die nacht kreeg hij een visioen waarin Christus verscheen. Dit deed hem alle materiële geneugten afzweren waarop hij werd verstoten door zijn vader. Na enige jaren als kluizenaar te hebben geleefd ontdekte Franciscus zijn ware roeping: prediker. Tijdens zijn preken legde hij de nadruk op boetvaardigheid en vredelievendheid. Hij kreeg steeds meer aanhangers en in 1209 stichtte hij de orde van de Mindere Broeders (Frati Minori). In 1224 kreeg hij voor het eerst de stigmata, waarna hij zijn beroemdste werk schreef: het Zonnelied. Op 3 oktober 1226 overleed hij in de Portiuncula kerk in Assisië. Een jaar na zijn dood werd hij heilig verklaard. Francisus is daarmee…

Het Laatste Avondmaal

Deze bekende scène laat het Laatste Avondmaal zien dat Christus gebruikte met zijn discipelen. Tijdens deze maaltijd maakt Hij bekend dat Hij verraden zal worden. We zien uiterst rechts tussen de discipelen Judas afgebeeld. Onder dit raam de tekst: “À Heloïse en memoire de notre mère le Chevalier Alexis Wynsde Raucour Mmd La Baronne Léonie van Zuylen van Nijevelt”. Rechts het wapen van Léonie van Zuylen(zuster van Etienne) met “Non Titubans” en links een wapen met vier velden van haar echtgenoot Alexis Wynsde Raucour. Boven dit raam is de heilige Heloïse te zien.

Het Lidwinaraam in de noordwand

Voorgesteld wordt het leven van de Heilige Lidwina van Schiedam.

Mater Amabilis

Mater Amabilis (tronende Maria met kind). Tussen de profeten en de sibillen in het midden van het koor is een tronende Maria met Kind afgebeeld. Het kind Jezus draagt een tak van een olijfboom als vredesbrenger. De ster staat voor zijn komst op aarde. Onder Maria een slang met een appel als teken van het verloren paradijs.

St. Antonius van Padua raam in de oostwand

Over de naam van de voorgestelde heilige in dit raam bestaat enige onduidelijkheid. Is het St. Augustinus of St. Antonius van Padua. Gezien de kleding, het kind op de arm van de heilige en de zwemmende vissen wordt St. Antonius als meest waarschijnlijke heilige geacht. St. Antonius wordt veelal afgebeeld in een franciscaner pij met lelie en een boek waarop het Christuskind zit. Antonius werd als Fernando in 1195 in Lissabon geboren en sloot zich 15 jarige aan bij de plaatselijke augustijnen. Omstreeks 1220 sloot hij zich aan bij de nieuwe orde van Franciscus om in Marokko de Moren te gaan bekeren. Hierbij naam hij de naam Antonius aan. Korte tijd later moest hij vanwege ziekte terugkeren naar Italië. Vanwege zijn redenaarstalent werd hij door Franciscus uitgezonden om in Italië, Frankrijk en Spanje te gaan prediken. Vanwege de lauwe houding van de gelovigen in Rimini besloot hij op het strand voor de vissen te preken. Deze kwamen van alle kanten aanzwemmen om instemmend naar de…