Crucifix

Houten crucifix met gipsen Christusfiguur. Het kruis heeft verdikte uiteinden en is beschilderd. Het staat op een vierdelige zuil eindigend in vier vleermuiskoppen op vier bollen. Het christusfiguur is blauwgrijs en draagt een gouden lendendoek.

Kandelaren

Nederlandse laat Gotische koperen penkandelaar met ronde vetvanger met kantelen en schacht met drie knopen en een uitlopende voet gedragen door drie leeuwen. Onder vetvanger en op de voet een decoratieve rand met motief van drie gaatjes. Onderdeel van een set van vier, vermoedelijk vervaardigd door de werkplaats van Cuypers in de 19e eeuw. werkplaats P.J.H. Cuypers 1900-1950

Meubilair

Net als voor het kasteel, laat Cuypers in zijn werkplaats in Roermond ook voor de kapel meubilair vervaardigen. Er worden diverse eiken bidstoelen en enkele fraaie kerkbanken gemaakt. Helaas is het meeste meubilair om conserveringsredenen elders opgeslagen. Daarnaast laat hij diverse heiligenbeelden aanbrengen uit verschillende landen en van verschillende tijden.

Grafzerken

In het koor en transept ziet men twee 16e-eeuwse hardstenen grafzerken. Ze zijn nogal beschadigd. Het zijn de grafzerken van de naamgenoten Dirk I van Zuylen, de zoon van Josina van der Haer gestorven in 1503 en Dirk III van Zuylen, de achterkleinzoon van Josina van der Haer, gestorven in 1580. Het zijn de fameuze bewoners van het vroegere imposante Kasteel de Haar. Het zijn de enige resten van het oorspronkelijke interieur.

Mater Amabilis

Mater Amabilis (tronende Maria met kind). Tussen de profeten en de sibillen in het midden van het koor is een tronende Maria met Kind afgebeeld. Het kind Jezus draagt een tak van een olijfboom als vredesbrenger. De ster staat voor zijn komst op aarde. Onder Maria een slang met een appel als teken van het verloren paradijs.

Evangelisten Lucas en Johannes

Lucas (links) met een tak, symbool voor aarde. Hij houdt een papyrusrol vast als teken van de schrijvende evangelist.

Evangelisten Mattheus en Marcus

Mattheus (links) Mattheus met een duif, als symbool voor lucht, en een banderol met het Griekse woord voor redder/verlosser: ΣΩΤήΡ.

De profeten Jeremia en Jesaja

Jeremia (links) met duif staand op de stad Jeruzalem waarvan hij voorspelde dat deze vernietigd zou worden.

De profeten Daniel en David

Daniël (links) met een steen als beeld van Christus (Daniël 2 vers 34). Hij is afgebeeld met het wapen van Van Zuylen en Nijevelt en kasteel Harmelen.

De aartsmoeders Sara en Hagar

Sara (links) symboliseert het nieuwe geloof/verbond in de vorm van vuur. Zij was echtgenote van Abraham.

De aartsmoeders Lea en Rachel

Lea (rechts) symboliseert het actieve leven met een bijenkorf. Het dagelijkse bestaan is gesymboliseerd door water en koren aan haar voeten. Lea was de echtgenote van Jacob.

Heilige Nicolaas

Heel herkenbaar als bisschop. Ook het verhaal van de door de herbergier vermoorde kindertjes die hij weer tot leven wekt nadat ze in een ton waren gestopt is duidelijk zichtbaar. Vermoedelijk 17e eeuws beeld. Het is heel rustiek, waarschijnlijk één uit een serie. Rustiek, maar ook een beetje vlak. Duidelijk Renaissance en Barok.