Meubilair

Net als voor het kasteel, laat Cuypers in zijn werkplaats in Roermond ook voor de kapel meubilair vervaardigen. Er worden diverse eiken bidstoelen en enkele fraaie kerkbanken gemaakt. Helaas is het meeste meubilair om conserveringsredenen elders opgeslagen. Daarnaast laat hij diverse heiligenbeelden aanbrengen uit verschillende landen en van verschillende tijden.

Grafzerken

In het koor en transept ziet men twee 16e-eeuwse hardstenen grafzerken. Ze zijn nogal beschadigd. Het zijn de grafzerken van de naamgenoten Dirk I van Zuylen, de zoon van Josina van der Haer gestorven in 1503 en Dirk III van Zuylen, de achterkleinzoon van Josina van der Haer, gestorven in 1580. Het zijn de fameuze bewoners van het vroegere imposante Kasteel de Haar. Het zijn de enige resten van het oorspronkelijke interieur.

Graftombes

In het transept bevinden zich rijk gedecoreerde grafmonumenten ter nagedachtenis aan baron Etienne van Zuylen van Nijevelt (1860 – 1934) en diens veel te vroeg gestorven zoon Hélin (1888- 1912). Hélin kwam om bij een auto-ongeluk in België. De tombes lijken op elkaar, maar zijn toch door verschillende beeldhouwers gemaakt. De oudste tombe, die van Hélin, is van de Fransman Henri Navarre en de tombe van de baron is van Maarten Pauw. Overigens was Etienne zijn huidige tombe pas in 1955 gereed. Baron Egmont gaf pas begin jaren '50 opdracht tot het maken van de tombe als herinnering aan zijn vader.

St Sebastiaan

Dit beeld is afkomstig uit omstreeks 1500. Sebastiaan staat in een lichte S-vormige houding, met zijn rechterbeen voor het linker. Hij is aan zijn rechter- en linkerarmen vastgebonden aan een achter hem staande boom. In zijn naakte lijf steken enkele pijlen, terwijl de rest van zijn lijf in en goudkleurig kleed is gehuld.

Het Christoffel raam in de oostwand

Christoffel was in de Middeleeuwen zeer populair als beschermheilige van reizigers en pelgrims. In veel kerken was zijn afbeelding te zien bij de uitgang. Het kijken naar deze afbeelding zou beschermen tegen een plotselinge dood, de grootste angst van veel mensen. Immers, mocht men komen te overlijden zonder de kans om te biechten, dan liep men het risico naar de hel te gaan zonder uitzicht op verlossing.Volgens de legende was Christoffel een reus die zich verdienstelijk maakte voor de reizigers over een gevaarlijke rivier te dragen. Op een avond wilde een klein kind naar de overkant. Terwijl Christoffel het kind over de rivier droeg merkte hij dat zijn last steeds zwaarder werd. Op de andere oever aangekomen maakte het kind zich bekend als Christus die de zonden draagt van de mensheid waar Christoffel bijna onder bezweek. Christoffel, wat “Christusdrager” betekent, wordt meestal afgebeeld met het Kind op zijn schouders, terwijl hij door het water waadt, zwaar leunend op een…

Het Franciscus raam in de zuidwand

Het raam laat de Heilige Franciscus van Assisië zien. Franciscus werd geboren in 1181 in Assisië, Italië. Hij was de zoon van lakenkoopman Bernardone en leidde aanvankelijk het leven van een rijkeluiszoontje en soldaat. Toen hij 24 jaar was kwam hij op een avond een bedelaar tegen die hij, uit medelijden, zijn kleding gaf. Die nacht kreeg hij een visioen waarin Christus verscheen. Dit deed hem alle materiële geneugten afzweren waarop hij werd verstoten door zijn vader. Na enige jaren als kluizenaar te hebben geleefd ontdekte Franciscus zijn ware roeping: prediker. Tijdens zijn preken legde hij de nadruk op boetvaardigheid en vredelievendheid. Hij kreeg steeds meer aanhangers en in 1209 stichtte hij de orde van de Mindere Broeders (Frati Minori). In 1224 kreeg hij voor het eerst de stigmata, waarna hij zijn beroemdste werk schreef: het Zonnelied. Op 3 oktober 1226 overleed hij in de Portiuncula kerk in Assisië. Een jaar na zijn dood werd hij heilig verklaard. Francisus is daarmee…

St. Antonius van Padua raam in de oostwand

Over de naam van de voorgestelde heilige in dit raam bestaat enige onduidelijkheid. Is het St. Augustinus of St. Antonius van Padua. Gezien de kleding, het kind op de arm van de heilige en de zwemmende vissen wordt St. Antonius als meest waarschijnlijke heilige geacht. St. Antonius wordt veelal afgebeeld in een franciscaner pij met lelie en een boek waarop het Christuskind zit. Antonius werd als Fernando in 1195 in Lissabon geboren en sloot zich 15 jarige aan bij de plaatselijke augustijnen. Omstreeks 1220 sloot hij zich aan bij de nieuwe orde van Franciscus om in Marokko de Moren te gaan bekeren. Hierbij naam hij de naam Antonius aan. Korte tijd later moest hij vanwege ziekte terugkeren naar Italië. Vanwege zijn redenaarstalent werd hij door Franciscus uitgezonden om in Italië, Frankrijk en Spanje te gaan prediken. Vanwege de lauwe houding van de gelovigen in Rimini besloot hij op het strand voor de vissen te preken. Deze kwamen van alle kanten aanzwemmen om instemmend naar de…

Het Lidwinaraam in de noordwand

Voorgesteld wordt het leven van de Heilige Lidwina van Schiedam.

Vrouwelijke Heilige

Vermoedelijk Catharina van Alexandrië. Wordt vaak afgebeeld met boek en zwaard (het bekende wiel/rad hoeft niet altijd aanwezig te zijn). Zwaard ontbreekt hier. Je kan zien aan het hoofddeksel dat het hier om een voorname vrouw gaat. (Catharina was van rijke komaf). Zij werd zeer veel afgebeeld in de ME. Net als Barbara. Heel misschien zou het hier ook om Barbara kunnen gaan. Maar Barbara wordt altijd afgebeeld met een torentje. En dat kan ze hier gezien de houding van haar hand, niet bij zich hebben gedragen. Het is een Nederrijns beeld uit Oppergelre. Het is een beetje een boerse uitvoering.

Tronende Maria

Mooi, typisch Keuls beeld uit misschien al de eerste helft van de 14e eeuw. Duidelijk door Cuypers hersteld en op troon gezet. Er zijn veel van dit soort voorbeelden te vinden in het Stutgermuseum in Keulen.

Johannes de Evangelist

Vreemd beeld, oorspronkelijk 15e of 16e eeuws Limburgs of Vlaams. Het aureool en de voet zijn 19e eeuws. Het lijkt of het beeld is doorgezaagd geweest. Soms heeft Johannes een kelk als attribuut, maar niet altijd. Hier alleen een boek. Door Cuypers beschilderd waarschijnlijk. Apostelen hebben altijd blote voeten.